kpsz2
4
kpsz
kpsz
kpsz
ancymonwwwkubapszoniak


ANCYMON STUDIO
identyfikacja wizualna wraz z elementami drukowanymi oraz stroną internetową studia fotograficznego
zakres prac: projekt logotypu, akcydensów, wizytówek oraz strony internetowej

ancymonkubapszoniak

ancymon31

ancymon3kubapszoniak

kubapszoniak_ancymon

ancymon1kubapszoniak

Podstawowe CMYK